Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Tỉnh Ninh Thuận

I. Giới thiệu Bệnh viện:
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị trực thuộc Sở Y tế được thành lập vào năm 2006 theo Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Bệnh viện bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2007, là bệnh viện hạng II chuyên khoa lao, có chức năng khám và điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi và chỉ đạo tuyến công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh.
- Số giường bệnh: 80 giường kế hoạch, 104 thực kê.
- Tổng số người hiện có của Bệnh viện là 107 người (Nam 42, Nữ 65), trong đó:
+ Biên chế: 86 người;
+ Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 20 người;
+ Học việc: 01 người;
-  Các khoa, phòng hiện có: 11 khoa, phòng.
+ Phòng Tổ chức - Hành chính;
+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;
+ Phòng Điều dưỡng;
+ Khoa Khám – Chỉ đạo tuyến;
+ Khoa Lao;
+ Khoa Phổi;
+ Khoa Lao kháng thuốc (MDR);
+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh;
+ Khoa Xét nghiệm;
+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
+ Khoa Dược – Vật tư y tế.
II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bệnh viện:
1. Vị trí:
Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, có chức năng khám, điều trị, phòng chống bệnh nhân lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Khám chữa bệnh:
a. Thực hiện khám, điều trị nội và ngoại trú cho những người mắc bệnh lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh.
b. Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến.
c. Tham gia khám giám định sức khỏe và giám định y pháp được Hội đồng giám định Y khoa hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu trong chuyên ngành lao và bệnh phổi.
2.2. Phòng bệnh:
a. Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống lao và bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
b. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến; thường xuyên kiểm tra các hoạt động công tác phòng chống lao và bệnh phổi (kể cả bệnh nhân lao có nhiễm HIV/ AIDS) của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình phòng chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.
c. Tổ chức điều tra, giám sát, quản lý tình hình mắc lao trong cộng đồng, thu thập và phân tích số liệu, lên biểu đồ phản ánh tình hình mắc lao.
d. Phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để xây dựng màng lưới phòng chống và quản lý theo dõi bệnh lao.
đ. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em trên địa bàn tỉnh.
e. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống các bệnh phổi mãn tính khác (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, ung thư phổi, viêm phổi cộng đồng…) trên địa bàn tỉnh.
2.3. Truyền thông giáo dục sức khỏe:
a. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe về chuyên ngành lao và bệnh phổi tại cộng đồng.
b. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe xây dựng kế hoạch, nội dung để tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh  thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng chống lao và bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh.
2.4. Đào tạo cán bộ:
a. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa.
b. Tham gia đào tạo, về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
2.5. Nghiên cứu khoa học:
a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ thuộc lĩnh vực chuyên khoa lao và bệnh phổi ở cấp cơ sở.
b. Nghiên cứu dịch tễ học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác phòng chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.
2.6. Hợp tác quốc tế: Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
2.7. Quản lý kinh tế:
a. Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả.
b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thu, chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng quy định của pháp luật.
c. Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.
2.8. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình và hoạt động của đơn vị với các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.
2.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Y tế.
III. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Phước Lợi - Phước Thuận - Ninh Phước - Ninh Thuận;
Điện thoại: 0259. 3668197 - 0259.3688198;
Email: bvl@ninhthuan.gov.vn

IV. Hình ảnh Ban Lãnh đạo:
 
            
Picture3
TTƯT.ThS.BS CKI Trần Trọng Danh  BS CKI Thiên Anh Khánh
 Giám đốc  Phó Giám đốc
 
 


 Trụ sở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây